IoTeX Vietnam Blog

Xây dựng một thế giới kết nối

Drop Wireless, Switch Electric và IoTeX hợp tác để thiết lập mạng lưới LoRaWAN do cộng đồng xây dựng cho các công tơ thông minh trên toàn khu vực vùng cận Sahara ở châu Phi.

Drop Wireless, Switch Electric và IoTeX hợp tác để thiết lập mạng lưới LoRaWAN do cộng đồng xây dựng cho các công tơ thông minh trên toàn khu vực vùng cận Sahara ở châu Phi.

Hệ sinh thái IoTeX tiếp tục hoạt động trong nỗ lực mang DePIN đến mọi người! Switch Electric và Drop Wireless, hai thành viên lâu dài của hệ sinh thái IoTeX, đã hợp tác để khả thi hóa dự án năng lượng bền vững và phi tập trung của Switch
6 min read
IoTeX sẽ Tổ Chức Ngày Trình Diễn DePIN tại ETHDenver cho Nhóm 1 của Chương trình Tăng tốc DePIN do Future Money Group & IoTeX Tài Trợ với Quỹ $5 triệu

IoTeX sẽ Tổ Chức Ngày Trình Diễn DePIN tại ETHDenver cho Nhóm 1 của Chương trình Tăng tốc DePIN do Future Money Group & IoTeX Tài Trợ với Quỹ $5 triệu

Trưng bày dự án DePIN sẽ là một phần của sự kiện R3al World của IoTeX, bao gồm các bài nói chuyện từ Borderless, A16z, Helium, SamsungNext, EV3, IoTeX, và những người khác. IoTeX, một nền tảng hạ tầng Web3 modul của dự án DePIN kết nối các thiết bị
3 min read